VAARDIGHEDEN/Plusgroep

Op de Bron hebben we veel aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Vanaf het eerste moment dat een kleuter op school komt, letten we op eventuele signalen van begaafdheid. We gebruiken daarbij o.a. het digitaal handelingsprotocol (hoog)begaafdheid (DHH).

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong komen waar nodig in de giraffengroep. In deze groep, bestaande uit leerlingen van groep 1, 2 en 3 (t/m ongeveer maart), wordt er door middel van uitdagende opdrachten gewerkt aan vaardigheden. Dit zal verderop worden toegelicht.

Halverwege groep 3 gaan we bekijken of een leerling kenmerken lijkt te hebben van hoogbegaafdheid door middel van de module ‘diagnostiek’ van het DHH. Door middel van vragenlijsten en een oudergesprek met aanwezigheid van leerkracht en hoogbegaafdheidspecialist wordt bepaald wat de eventuele extra onderwijsbehoeften zijn van de leerling. Wanneer een leerling door een vermoedelijk hoge intelligentie moeite heeft met een aantal vaardigheden, komt de leerling vanaf ongeveer april groep 3 in de vaardighedengroep.

De vaardighedengroepen komen ongeveer 0,5 tot 1 uur per week bij elkaar. Ze bestaan uit leerlingen van 1 of meerdere groepen en de lessen worden zoveel mogelijk door de eigen leerkrachten gegeven (wanneer dat praktisch haalbaar is: om de beurt een periode). De leerkrachten worden ondersteund en begeleid door de hoogbegaafdheidspecialist. Op deze manier creëren we deskundigheid en betrokkenheid van de leerkrachten en kunnen zij in de groepen verder met het werken aan de vaardigheden.

Waarom hebben we speciale vaardighedengroepen als we in de klas ook aandacht besteden aan de vaardigheden?

  • In deze groep zitten leerlingen bij elkaar die hetzelfde denken, ‘peers’. Het is fijn voor ze om herkenning te vinden bij elkaar en dezelfde soort humor te hebben.
  • Instructies kunnen verkort en in grote stappen. Bovendien zoveel mogelijk top down.
  • De opdrachten en projecten zijn op een hoog niveau, zodat leerlingen ook echt die vaardigheden goed kunnen leren.

Vaardigheden

De vaardigheden waar we aan werken zijn de volgende:

  • Samenwerken
  • Zelfstandig werken
  • Leervaardigheden
  • Onderzoeken
  • Creatief denken en ontwerpen
  • Zelfreflectie en zelfregulatie (omgaan met frustraties, uitdaging en het maken van fouten)

Dit zijn vaardigheden waar kinderen door een hoge intelligentie extra moeite mee kunnen hebben. Ze hebben vaak bepaalde ideeën in hun hoofd die ze moeilijk kunnen loslaten in samenwerkingen. Veel van deze kinderen weten niet goed hoe ze om hulp moeten vragen of hebben moeite met uitgestelde aandacht bij hele moeilijke taken. (zelfstandig werken) Plannen en leren leren zijn ook zaken waar ze vaak geen ervaring mee hebben omdat huiswerk ze makkelijk af gaat. Wanneer je uit jezelf al veel weet, heb je ook minder ervaring met antwoorden op vragen opzoeken; leren onderzoeken is dan belangrijk. Creatief denken is iets waar veel begaafde leerlingen minder moeite mee hebben, maar dat omzetten tot een product dat ook werkt is vaak veel lastiger. En ten slotte is het belangrijkste dat de leerling zichzelf leert kennen en emoties leert reguleren. Ze hebben vaak weinig ervaring met doorzetten en fouten maken.