Ouderbetrokkenheid

Waarom is het belangrijk om te werken aan ouderbetrokkenheid?

Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van een leerling, is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar thuissituatie, etc.

Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid kan, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan.

Bovenstaande informatie komt van www.ouderbetrokkenheid.nl en geeft aardig weer hoe wij op school tegen ouderbetrokkenheid aankijken. U kent uw kind beter dan de leerkracht! U weet wat werkt, wat niet werkt en dus ook wat uw kind nodig heeft. Dat horen we dan ook graag van u zodat we samen het onderwijs kunnen afstemmen op de onderwijsbehoefte van uw zoon of dochter.

Naast deze vorm van ouderbetrokkenheid is er ook nog een praktische vorm van betrokkenheid. In en rond de school zijn veel ouders actief. Er is een ouder die het Bronbericht maakt, er is een ouder die de tuin verzorgt, er zijn ouders als overblijfkrachten, ouders voor het klaaroveren, ouders die meegaan als begeleiding voor een excursie, ouders die meegaan op kamp met groep 8, ouders die komen op schoonmaakavonden enz. Zonder deze hulp van u zijn een heleboel activiteiten niet mogelijk. Een basisschool krijgt nu eenmaal niet voldoende geld om voor al dit soort activiteiten personeel aan te trekken. We hopen dan ook op uw blijvende medewerking zodat we samen mogen bouwen aan een mooie school en goed onderwijs!