Jaarplan

Het jaarplan is een concretere uitwerking van het schoolplan. Per schooljaar wordt beschreven aan welke zaken we als school en team willen werken.

Met de medezeggenschapsraad worden deze onderwerpen besproken en vaak komen ze ook op ouderavonden aan bod.

Jaarplan 2018-2019