Waar staan we voor?

Als missie, ook wel de opdracht genoemd, hebben wij het volgende voor ogen:

‘Samen groeien door de Bron van Leven!’

God is de Bron van Leven, zonder Hem zijn we nergens. Elke dag beginnen we dan ook met God door tot Hem te bidden en voor Hem te zingen. Samen groeien, daarmee bedoelen we kinderen met elkaar, kinderen met leerkracht, kinderen met hun omgeving, maar ook leerkrachten met elkaar. Zo willen we de kinderen de kennis en vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om hun taak als christen in deze maatschappij goed te kunnen vervullen.

‘De Bron’ is een gereformeerde school. Dat merken de kinderen elke dag. Op school vinden we het belangrijk dat ons werk en onderlinge omgang gestempeld worden door het besef dat we zijn opgenomen in Gods verbond. Daarom zijn we een school waar kinderen worden aangesproken op hun ‘kind van God’ zijn. Er is eerbied voor Gods Woord, aandacht voor het individuele kind en voor een goede omgang met elkaar.

Uitgangspunten (visie)
Onze missie vertaalt zich in een visie. We staan voor:

1. Het kind staat centraal! Daarom willen we een heldere lijn en aanpak in de school;

2. Aandacht voor de adaptieve componenten: relatie, competentie en autonomie;

3. Aandacht voor een rijke, uitdagende leeromgeving;

4. Veel aandacht voor de sociale vorming en vaardigheid van kinderen;

5. Een goed samenwerkend en reflecterend team;

6. We zijn klaar voor Passend Onderwijs.

We gaan er hierbij vanuit dat alle kinderen thuis een christelijke opvoeding krijgen. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Ze gebruiken de school hierbij als hulpmiddel.

Ouders hebben in de kerk, bij de doop van hun kinderen, beloofd dat ze hen naar Gods Woord zullen opvoeden en hen onderwijzen in de christelijke leer. De school wil de ouders daarin bijstaan door te handelen naar de belofte van die ouders.

Met andere woorden: opvoeding thuis en onderwijs op school moeten op elkaar afgestemd zijn. De school staat daarom open voor ouders in letterlijke en figuurlijke zin.