Ouders

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Oudercontact

Ontwikkeling en opvoeding van uw kind vindt in de eerste levensjaren vrijwel alleen in de geborgenheid van het gezin plaats. Vaak komt daar nog het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal bij. Vanaf 4 jaar is uw kind welkom op de basisschool. Vanaf dat moment is de ontwikkeling en de opvoeding een gezamenlijke opdracht van de ouders en de school, zijn we samen verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind. Daarom streven we naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ouders bij de school. Goede en regelmatige contacten tussen ouders en school zijn heel belangrijk. Zo kunnen we elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die uw kind doormaakt. Wil een kind optimaal functioneren dan is een prettige en open verstandhouding tussen leerkrachten en ouders een eerste vereiste. Een goede communicatie met begrip en respect voor elkaar is hierbij ons uitgangspunt.

Communicatie waarbij je elkaar kan zien en spreken heeft de voorkeur boven andere vormen. Maar die andere vormen zijn wel noodzakelijk om in contact te blijven en ouders te kunnen laten delen in wat zich op school afspeelt.

Wat vinden wij belangrijk in de onderlinge contacten met ouders:

  • We zijn respectvol
  • We zijn professioneel
  • We zoeken de verbinding

In dit document kunt u lezen hoe we de contacten met ouders gedurende de schoolloopbaan van de leerling in de loop van het schooljaar vormgeven.