Buitenschoolse opvang

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Buitenschoolse opvang en kinderopvang

De Bron werkt nauw samen met IKC-partner de Schatkist. Dit kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang is gevestigd naast ons schoolgebouw. Via het plein kunnen we elkaar bereiken. Dat is handig voor leerlingen die naar onze school en de BSO gaan. Ook tijdens vrije- en vakantiedagen is de Schatkist beschikbaar als BSO. Aan de opvang zitten kosten verbonden.

Doorgaande leerlijn

Door de nauwe samenwerking blijft de doorgaande leerlijn goed in beeld. Onze leerlingen kunnen naar de BSO vóór of na school dus niet in de pauzes.

Meer weten over KC de Schatkist? Dat kan via:

https://www.kosmo.nl/vestigingen/enschede/de-schatkist