Buitenschoolse opvang

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Voorschoolse opvang  

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KC De Schatkist, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Naschoolse opvang  

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KC De Schatkist, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De Schatkist is de IKC-partner van De Bron. We werken nauw samen, zodat de doorgaande leerlijn goed in beeld blijft. We delen niet hetzelfde gebouw, maar we zijn buren en kunnen via het plein elkaar bereiken. Handig als het ene kind naar de Schatkist gaat en het andere kind naar de basisschool. Tussen de middag blijven alle kinderen op school i.v.m. de korte pauze.