Vakantie

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari
Goede Vrijdag 29 maart
Tweede Paasdag 1 april
Meivakantie 27 april t/m 11 mei
Hemelvaart 9 & 10 mei
Tweede Pinksterdag 20 mei
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september
Studiedagen 9 november (dag), 26 februari (dag), 8 juli (dag)