Vakantie

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart
Goede Vrijdag 7 april
Tweede Paasdag 10 april
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart 18 & 19 mei
Tweede Pinksterdag 29 mei
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september
Studiedagen 24 oktober (dag), 23 december (middag) 24 februari (dag), 29 maart (dag), 11 juli (dag)