MR

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Medezeggenschapsraad

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat zij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt zij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

MR Gbs De Bron 

De Medezeggenschapsraad van De Bron bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Informatie over leden van de MR staat op het ouderportaal van De Bron en is alleen toegankelijk voor ouders.  

Vergaderingen van de MR 

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u mailen naar mrgbsdebron@gmail.com voor plaats en tijd. 

Natuurlijk kunt u hier ook terecht voor vragen of opmerkingen.