Samenwerkingsverband

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Samenwerkingsverband

De besturen van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Enschede werken sinds 1-8-2015 samen aan bepaalde onderdelen van passend onderwijs 

De belangrijkste onderdelen van de samenwerking zijn:

– advisering over de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis)onderwijs
– communicatie over passend onderwijs naar ouders, scholen en verwijzers.

De deelregio Enschede is onderdeel van het samenwerkingsverband PO 2302. Dit samenwerkingsverband is een groter geheel met de besturen van alle scholen in de gemeenten Borne, Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Enschede. Vanwege de omvang is het samenwerkingsverband opgesplitst in drie deelregio’s: Hengelo e.o. (PMT), Noordoost Twente (OOC) en Enschede. 

 De missie van de besturen is om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen van 4 tot 12/13 jaar in de deelregio. Daarbij heeft passend onderwijs betrekking op alle leerlingen, ook op leersterke leerlingen. De besturen helpen elkaar bij het voldoen aan de zorgplicht en bieden een dekkend netwerk om thuiszitters te voorkomen. Voor het bieden van passend onderwijs vinden de besturen de samenwerking met andere partners noodzakelijk (voorzieningen in de voor- en vroegschool (IKC), de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, organisaties voor jeugdhulp en politie). Deze partijen werken in wijkteams intensief samen. Meer informatie hierover vindt u op de site: www.deelregio-enschede.nl