Samenwerkingsverband

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Samenwerkingsverband

De Bron werkt sinds 2015 samen met scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs, in de gemeente Enschede.
Het samenwerkingsverband richt zich op passend onderwijs voor elke leerling. 

De taken

De belangrijkste taken van de samenwerking zijn:

– Het bespreken van het toelatingsbeleid van speciaal (basis)onderwijs.
– Het creëren van heldere communicatie over passend onderwijs naar ouders, scholen en onderwijsspecialisten.

Deelregio’s

De scholen in de regio Enschede zijn onderdeel van het Samenwerkingsverband PO 23-02. Dit samenwerkingsverband vormt een geheel met de besturen van alle scholen in de gemeenten Borne, Hof van Twente, Haaksbergen, Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland, Losser en Enschede. De samenwerking is opgesplitst in drie deelregio’s: Hengelo, Noordoost Twente en Enschede. 

Missie

De missie van het Samenwerkingsverband is om alle leerlingen van het basisonderwijs en de brugklas passend onderwijs te bieden. Dit onderwijs geldt ook voor leersterke leerlingen.

Andere partners

De besturen helpen elkaar bij het voldoen aan de zorgplicht en bieden een dekkend netwerk om thuiszitters te voorkomen. Samenwerking met andere partners is daarbij noodzakelijk. Deze partners zijn onder andere: de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, organisaties voor jeugdhulp en politie. Deze partijen werken in wijkteams intensief samen. Meer informatie vindt u op de site: www.deelregio-enschede.nl