Wie zijn wij

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Onze missie

Als missie, ook wel de opdracht genoemd, hebben wij het volgende voor ogen:

Samen groeien door de Bron van Leven!’  

God is de Bron van Leven, zonder Hem zijn we nergens. Elke dag beginnen we dan ook met God door tot Hem te bidden en voor Hem te zingen. Samen groeien, daarmee bedoelen we kinderen met elkaar, kinderen met leerkracht, kinderen met hun omgeving, maar ook leerkrachten met elkaar. Zo willen we de kinderen de kennis en vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om hun taak in de maatschappij goed te kunnen vervullen.   

‘De Bron’ is een christelijke school. Dat merken de kinderen elke dag. Op school vinden we het belangrijk dat ons werk en onderlinge omgang gestempeld worden door het besef dat we zijn opgenomen in Gods verbond. Daarom zijn we een school waar kinderen worden aangesproken op hun ‘kind van God’ zijn. God is de grond onder ons leven. Onze school helpt leerlingen dat te ontdekken en vanuit dat besef te leven. Zo leren zij zich nu en later inzetten in én voor deze samenleving( Jeremia 29:4-7). Onze school is een oefenplaats van Gods Koninkrijk. We vertellen wie God is en wie wij in Zijn licht mogen zijn.