Visie op onderwijs

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Kwalitatief goed onderwijs

Over kwaliteit zijn boeken volgeschreven, ook zijn er vele definities. Als schoolorganisatie hebben we nagedacht over wat wij verstaan onder kwalitatief goed onderwijs. In dit kader is de definitie geformuleerd van hetgeen binnen de Bron geldt als “goed onderwijs” en hoe deze kwaliteit wordt nagestreefd en geëvalueerd.  

Professioneel

De professionele houding van de medewerkers op school wordt gekenmerkt door de volgende 7 uitgangspunten:

– Ik ben gedreven.
– Ik stel hoge doelen.
– Ik pas zelfreflectie toe.
– Ik ben verantwoordelijk.
– Ik ben aanspreekbaar op professioneel gedrag.
– Ik ben deskundig.
– Ik ga de relatie aan.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Kwaliteit

Binnen onze school verstaan we onder kwaliteit:  Dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen en daarop reflecteren. In andere woorden: Dat we waarmaken wat we beloven en ons daarbij onderzoekend en lerend opstellen. 

Naast deze definitie hebben we met elkaar kaders geformuleerd voor wat voor ons goed onderwijs behelst.  

– Goed onderwijs is christelijk onderwijs; het is geloof en waarde(n)gedreven  
– Goed onderwijs is gericht op de totale mens en zijn omgeving; op zichzelf, op de naaste, op kennis, vaardigheden,  inzicht, attitude, op relatie en op burgerschap. 
– Goed onderwijs komt tegemoet aan verschillen.
– Goed onderwijs ontstaat vanuit ‘samen’; tussen leerling, leerkracht, ouder, student, externe partners en de samenleving 
– Goed onderwijs ontstaat wanneer er goed opgeleide professionals werken, die binnen een schoolgemeenschap een professionele leergemeenschap vormen en die daarin kwalitatief worden aangestuurd. 
– Goed onderwijs stelt passende doelen, evalueert zichzelf en durft zichzelf bij te stellen. 
– Goed onderwijs is gericht op leren en ontwikkelen.
– Goed onderwijs voldoet aan de basiseisen die door de overheid zijn opgesteld.