Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Bent u op zoek naar de ideale school voor uw kind(eren)? Hartelijk welkom bij ons op de Bron!

Wilt u uw kind aanmelden op onze school, dan kunt u contact opnemen met de directie voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Toelatingsbeleid

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom op de Hannah scholen.

Van aanmelden naar een definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving gebeurt nadat de directie een positief toelatingsbesluit genomen heeft op basis van identiteit en onderwijsbehoeften. U ontvangt dan ook een aanmeldpakket. De formulieren van het aanmeldpakket zijn tevens digitaal te vinden op de website. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek. De leerkracht stuurt de ouders tevens een vragenlijst om de onderwijsbehoeften van het kind in kaart te kunnen brengen.

Instromen

Kinderen mogen instromen op de Bron, vanaf de eerste dag na hun vierde verjaardag. Vóór deze dag wordt uw kind uitgenodigd om twee ochtenden te komen ‘wennen’. Wordt uw kind in de laatste maand van het schooljaar vier? Dan is hij of zij van harte welkom om ná de vakantie in te stromen. Wanneer het bijna zo ver is, neemt de meester of juf contact met u op.

Leerlingen van andere scholen

Tijdens het schooljaar, worden nieuwe leerlingen van een andere school alleen toegelaten vanwege een verhuizing, of in goed overleg met de vorige school. De leerlingen die van een andere school komen kunnen pas definitief toegelaten worden als hun gegevens op onze school verwerkt zijn. 

Leerlingen naar andere scholen

Als een leerling van de Bron overstapt naar een andere school. Dan mag hij of zij één dag kennismaken en meelopen op de nieuwe school.

Digitaal aanmelden

Met deze aanmelding spreekt u uw voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school.

Aanmeldformulier basisonderwijs

"*" geeft vereiste velden aan

1Gegevens kind
2Noodnummers en medische gegevens
3Verzorgers
4Aanvullende gegevens

Gegevens kind

Geheim adres*
Geheim telefoonnummer*

Gegevens vorig onderwijs

Heeft uw kind op een andere school onderwijs gehad?*
Heeft uw kind een taalachterstand? Dan krijgt uw kind mogelijk voorschoolse of vroegschoolse educatie (VVE) op de basisschool of in de kinderopvang. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau. Heeft uw kind een VVE indicatie?*
Mag er contact opgenomen worden met het vorige onderwijs*

Broers en zussen