Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Kennismaking en aanmelding 

Als u een school zoekt voor uw zoon of

dochter en u wilt graag nader kennis maken met ons, of informatie opvragen, dan kunt u telefonisch of per mail daarvoor een afspraak maken met de directeur via telefoonnummer 053-4323489 of j.pals@hannahscholen.nl.

Als u al bekend bent met de Bron en u wilt graag meteen overgaan tot een aanmelding, dan kunt u het aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier downloaden, printen en ingevuld opsturen naar de school t.a.v. de locatiedirecteur.

Toelatingsbeleid

De scholen van Hannah zijn opgericht omdat ouders onderwijs voor ogen stond dat zou aansluiten bij de christelijke opvoeding die hun kinderen thuis genoten. Dat is nog steeds onze gedragslijn. Het zijn gereformeerde scholen van christenen voor christenen. Kinderen van ouders die het identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs” in woord het gedrag omarmen, zijn welkom.

Op onze scholen verwelkomen we christenen uit diverse denominaties en kerkelijke gemeenten. Samen weten we ons verloste christenen die leven van genade.

Handig om te weten

Kinderen mogen op de Bron instromen op de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden. Voorafgaand aan deze dag mogen de kinderen 2 ochtenden komen wennen. De leerkracht neemt hierover contact met u op.

In de laatste onvolledige maand van het schooljaar worden er geen kinderen meer toegelaten.

Gedurende het cursusjaar worden kinderen, anders dan vanwege verhuizing, slechts toegelaten na overleg met de vorige school. Als een leerling naar een andere school gaat, mag deze hoogstens één dag ter kennismaking ‘mee­draaien’ op de nieuwe school.

Leerlingen die van een andere school komen worden pas definitief toegelaten als hun gegevens op onze school binnen zijn.