Aanmelden

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Kennismaking en aanmelding 

Bent u op zoek naar de ideale school voor uw kind(eren)? Dan nodigen we u graag uit voor een kennismaking op onze school. Voor meer informatie en het plannen van een afspraak kunt u een mailtje sturen naar: j.pals@hannahscholen.nl of neemt u telefonisch contact met ons op via het volgende nummer: 053-4323489.

Ziet u de Bron als de ideale school voor uw kind (eren)? Hier kunt u het aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier downloaden en printen. Het ingevulde document kan worden opgestuurd naar het volgende adres: Haaksbergerstraat 416, 7545 GA, Enschede t.a.v. Judith Pals/ j.pals@hannahscholen.nl

Van aanmelding naar inschrijving

Ouders spreken met deze aanmelding hun voorkeur uit voor plaatsing op deze school. Bij deze aanmelding hoort een kennismakingsgesprek tussen de ouders en de directie van de school. De inschrijving gebeurt nadat het bevoegd gezag van de school (directie) een positief toelatingsbesluit genomen heeft. Ongeveer 6 weken voordat de leerling start, neemt de desbetreffende leerkracht contact op met de ouders voor een gesprek.

 

Christelijke identiteit

Vanuit een verlangen van ouders om onderwijs aan te laten sluiten bij de christelijke opvoeding, zijn de Hannah scholen ontstaan. Christelijk onderwijs is nog steeds waar wij als school voor gaan.

Wij, leerlingen, ouders en medewerkers van (de scholen van) scholengroep Hannah vormen een christelijke gemeenschap: samen laten wij ons inspireren door het Evangelie van Jezus Christus. Dat Evangelie is bron en norm voor heel het leven en voor het werk van alledag. Daarbij laten wij ons in het bijzonder inspireren door de kernwaarden Vertrouwen, Veilig, Verantwoordelijk, Aandacht en Dankbaar. In de liefde vinden deze waarden hun samenvatting. Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs belangrijk is voor onze leerlingen en voor de samenleving. We doen ons werk als gelovige christenen. Onze missie is daarom ‘Geloven in onderwijs’. Onze kernwaarden vatten we samen in het begrip liefde.

Identiteitsdocument 

Op de Bron zijn christenen uit diverse denominaties en kerkelijke stromingen meer dan welkom. Samen weten we wie onze Redder is en leven we vanuit Zijn genade.
Als u als ouder achter ons identiteitsdocument “Geloven in Onderwijs in woord en gedrag” kunt staan, zijn uw kinderen van harte welkom op onze school. 

Instromen

Kinderen mogen instromen op de Bron, vanaf de eerste dag na hun vierde verjaardag. Vóór deze dag wordt uw kind uitgenodigd om twee ochtenden te komen ‘wennen’. Wordt uw kind in de laatste maand van het schooljaar vier? Dan is hij of zij van harte welkom om ná de vakantie in te stromen. Wanneer het bijna zo ver is, neemt de meester of juf contact met u op.

Leerlingen van andere scholen

Tijdens het schooljaar, worden nieuwe leerlingen van een andere school alleen toegelaten vanwege een verhuizing, of in goed overleg met de vorige school. De leerlingen die van een andere school komen kunnen pas definitief toegelaten worden als hun gegevens op onze school verwerkt zijn. 

Leerlingen naar andere scholen

Als een leerling van de Bron overstapt naar een andere school. Dan mag hij of zij één dag kennismaken en meelopen op de nieuwe school.