Extra ondersteuning

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Ondersteuning

Op de Bron bieden we leerlingen realistisch inclusief onderwijs. We werken in een flexibel situationeel systeem waar mensen en middelen zo optimaal mogelijk ingezet worden. De leerkracht is de belangrijkste factor om dit passende onderwijs te realiseren.

Op de Bron hebben de meeste leerkrachten naast hun PABO diploma een master opleiding afgerond. Daardoor is er veel deskundigheid binnen het team op verschillende gebieden. We benutten intern de expertise van leerkrachten zoveel mogelijk. Aan de school zijn daarnaast ook een wijkcoach, een hoogbegaafdheidsspecialist en een orthopedagoog verbonden. De orthopedagoog treedt op als coachende specialist voor de leerkrachten. De leerkrachten worden ondersteund door onderwijsassistenten en een leerkrachtondersteuner. Procentueel gezien hebben we een groot aantal meer- en hoogbegaafde leerlingen op school. Daarvoor hebben we een passend aanbod. Dit alles wordt aangestuurd door de hoogbegaafdheidsspecialist.  

Meer informatie over hoe wij passend onderwijs vorm geven vindt u in het schoolondersteuningsprofiel.

Daarnaast werken sinds 1-8-2015 de besturen van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Enschede samen aan bepaalde onderdelen van passend onderwijs . Meer informatie vindt u onder: Samenwerkingsverband.