Extra ondersteuning

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Ondersteuning

Op de Bron bieden we realistisch inclusief onderwijs. We zijn flexibel en bekijken de mogelijkheden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte per situatie. Zo worden onze mensen en middelen zo optimaal mogelijk ingezet. De leerkrachten vormen de basis voor flexibel en passend onderwijs.

Expertise

De meeste leerkrachten op onze school hebben naast hun behaalde PABO-diploma een master afgerond. Er is veel deskundigheid op verschillende gebieden aanwezig. Daarnaast werkt de school samen met een wijkcoach, een hoogbegaafdheidsspecialist, logopedist, fysiotherapeut en een orthopedagoog. 

Ondersteuning voor leraren

De orthopedagoog coacht en ondersteunt de leerkrachten waar nodig. Verder worden de leerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten en een speciale leerkrachtondersteuner.

Hoogbegaafdheid

In vergelijking met andere scholen hebben we een groot aantal meer- en hoogbegaafde leerlingen op school. Deze leerlingen ontvangen passend onderwijs en worden begeleid door onze hoogbegaafdheidsspecialist.

Tekst gaat verder onder de foto

Meer informatie

Meer informatie over hoe wij passend onderwijs vorm geven vindt u in het schoolondersteuningsprofiel.

Samenwerkingsverband

Besturen van scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in de gemeente Enschede werken sinds 2015 samen aan passend onderwijs. Wilt u meer informatie over deze samenwerking? Klik dan hier: Samenwerkingsverband.