Veiligheid

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Veiligheid is de basis voor ontwikkeling 

Veiligheid vraagt om meer dan een plan beschreven in een antipest protocol, namelijk een positieve aanpak in alle ruimtes en groepen, die met regelmaat aangeboden en onderhouden wordt. School behoort een veilige plek te zijn voor alle leerlingen. GBS De Bron heeft gekozen voor een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de hele school de hoogste prioriteit krijgt, in plaats van alleen te focussen op een anti-pestprogramma in de groep.

SWPBS

Wij, het schoolteam van GBS De Bron, kiezen ervoor om te investeren in een stevig positief schoolsysteem, SWPBS (School Wide Positive Behavior Support), waarin ook het voorkomen van pesten is opgenomen. Wij zetten pas als interventie een anti-pestprogramma in wanneer blijkt dat de preventieve aanpak op gedrag én pesten binnen SWPBS niet voldoende lijkt te zijn voor een groep.