Veiligheid

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Veiligheid is de basis voor ontwikkeling 

Op de Bron begrijpen we dat de veiligheid voor uw kind(eren) ontzettend belangrijk is. Voor het creëren van een veilige school is het ontwikkelen van een anti-pest protocol niet voldoende. Het vraagt om een positieve aanpak in alle klassen, lokalen en ruimtes. School hoort een veilige plek te zijn voor alle leerlingen. De sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen geven wij de hoogste prioriteit. Zo zorgen we voor een bredere focus dan alleen een anti-pest beleid.

SWPBS

De Bron kiest ervoor om te investeren in een duidelijk en positief pedagogisch klimaat. Daarvoor maken we gebruik van SWPBS (School Wide Positive Behavior Support) een systeem dat focust op het voor zijn van gedragsproblematiek zoals pesten. Ingrijpen is alleen nodig wanneer blijkt, dat dit duidelijke en positieve schoolsysteem niet genoeg is om pesten tegen te gaan.