Informatie

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Informatievoorziening

Wij vinden het van groot belang dat u als ouders betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op school.

Wij streven naar goede contacten, een heldere transparante informatievoorziening en hoge ouderbetrokkenheid. Regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt de school in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. 

Ouderbetrokkenheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan. Wij vinden het daarom belangrijk om met u als ouders in gesprek te blijven over uw opvattingen over de opvoeding en het onderwijs aan uw kind en wat we daarin van elkaar mogen verwachten. 

Op welke manier worden ouders geïnformeerd? 

Op de Bron wordt gebruik gemaakt van de communicatie-app Parro waarmee we ouders snel en eenvoudig kunnen bereiken en betrekken. 

Ouders krijgen via de app wekelijks korte groepberichten en éénmaal per maand een algemene nieuwsbrief en een uitgebreid groepsbericht van de groep van hun kind(eren).  

Verder staat praktische informatie op het ouderportaal van Parnassys.