Verlof aanvragen

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Verlof aanvragen

Het kan zijn dat een leerling echt niet naar school kan komen. Daarvoor kan verlof aangevraagd worden. Dit kan bij de volgende redenen:

  •       Gewichtige omstandigheden.
  •        De aard van het beroep van één van de ouders.
  •        De uitvoering van plichten rondom godsdienst of levensovertuiging.

Inleveren

Verlof aanvragen moet ruim van tevoren (uiterlijk twee weken). Het inleveren van de verlofaanvraag kan in het postvakje op de deur van de directiekamer. De voorwaarden met betrekking tot verlofaanvragen staan vermeld op het formulier.

Geen verlofaanvraag

Bij ziekte of bezoek aan huisarts of tandarts (indien dit echt niet buiten schooltijd kan) is een telefoontje voldoende. Hiervoor hoeft geen verlofaanvraag gedaan te worden.