Verlof aanvragen

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Verlof aanvragen 

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat ouders hun kind een dag van school willen houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. Er zijn drie redenen voor extra verlof: 

  •       Gewichtige omstandigheden. 
  •        Specifieke aard van het beroep van één van de ouders 
  •        De vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging; 

Verlofaanvragen ruim van tevoren, (uiterlijk twee weken) inleveren in het postvakje op de deur van de directiekamer. 

De regels met betrekking tot verlofaanvragen staan op het formulier vermeld. 

Bij ziekte of bezoek aan huisarts of tandarts (indien dit echt niet buiten schooltijd kan) is een telefoontje voldoende. 

Hiervoor hoeft geen verlofaanvraag ingeleverd te worden.