Nieuws

Heeft u vragen
Bel ons (053) 43 234 89

Nieuw: thematisch werken met Da Vinci.

14 oktober 2021

Van het bouwen van een sarcofaag tot het maken van een reisgids over Egypte; van levensgrote lichamen met ingewanden tot zelfgenaaide kledingstukken: de kinderen in de groepen 3 tot en met 8 zijn maar druk mee. Dat we op school met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie zijn begonnen is volop te merken. Zowel binnen de muren van de school als bij de kinderen thuis.

Vanaf dit schooljaar wordt gewerkt met Da Vinci. In deze methode worden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek geïntegreerd aangeboden. Zelfs met het vertellen van de bijbelverhalen proberen we aan te sluiten bij de thema’s van Da Vinci. Verdeeld over vier thema’s per jaar worden wekelijks lessen gegeven en zijn de leerlingen bezig met eigen verwonderings- en onderzoeksvragen. De verwondering van de leerlingen zélf staat centraal. Waar wil jij meer over weten, wat vraag jij je af? Met díe vragen kunnen de kinderen volop werken aan hun zelf ontworpen eindwerkstukken.

De leerlingen zijn razend enthousiast. Tijdens de oudergesprekken aan het begin van dit schooljaar werd door veel kinderen Da Vinci als leukste vak op school genoemd. En als we veel ouders mogen geloven, wordt er thuis veel verteld over de Da Vinci lessen. Ook merken we dat kinderen in de middenbouw dingen leren over het thema waarover hun broer of zus in de bovenbouw werkt. Zo merken we dat Da Vinci volop leeft, ook thuis. Ook de leerkrachten zijn enthousiast, ook al is deze nieuwe manier van werken nog best even wennen. We zien het enthousiasme bij de kinderen en merken dat ze graag meer willen weten over de onderwerpen. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk.

We kijken uit naar de afsluitingen van de eerste thema’s en zijn benieuwd naar de werkstukken van de leerlingen. Tijdens deze thema-afsluitingen mogen de ouders een kijkje komen nemen in de klas. Ook willen we binnen de thema’s waar mogelijk groepsdoorbrekend gaan werken. Omdat de hele middenbouw en de hele bovenbouw aan hetzelfde thema werken, kun je samen werken aan themawerkstukken, samen op excursie gaan of lessen samenvoegen. Ook hopen we dat we binnen de verschillende thema’s regelmatig experts uit kunnen nodigen die iets over een bepaald onderwerp kunnen vertellen. Hoe mooi zou het zijn als die experts ook ouders van de school zijn!

Met Da Vinci hebben we een mooie en enthousiaste start van het schooljaar kunnen maken. Dat belooft nog wat voor het komende schooljaar!

Ga terug naar Nieuwsoverzicht